มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาพิเศษอันโจประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาพิเศษอันโจประเทศญี่ปุ่นและคณะมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กพิการกับบุคลากรและผู้ปกครองมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

 


ย้อนกลับ