มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ผู้สื่อข่าว 7 สี ประสานงาน สายด่วน 1300 เข้าช่วยอดีตนักแสดงป่วยทางจิต

กรณีผู้สื่อข่าวช่อง 7 รายการ 7 สีช่วยชาวบ้าน ประสานงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ขอความช่วยเหลือหญิงสูงอายุ อาศัยอยู่เพียงลำพัง เลี้ยงแมวมากกว่า 30 ตัว ต้องย้ายออกจากที่พักเพราะหมดสัญญาเช่า โดยเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคมและนักสังคมสงเคราะห์ นางกานดา พงษ์ศักดิ์ศรี อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขตบางเขน กลุ่มพลเมืองดีที่ช่วยเหลือเรื่องสัตว์เลี้ยง (กลุ่มคนรักแมว) และผู้สื่อข่าวรายการ 7 สีช่วยชาวบ้าน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่แฟลตผึ้งหลวง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ

พบหญิงอายุ 70 ปี ซึ่งสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่มีร่องรอยบาดแผลตามร่างกาย ไม่ทราบโรคประจำตัว ลักษณะคล้ายมีอาการป่วยทางจิต เคยประกอบอาชีพนักแสดงตัวประกอบ มีน้องชาย 1 คน และไม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลานานกว่า 10 ปีแล้ว ปัจจุบันมีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 700 บาท และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ 300 บาท อาศัยอยู่ในห้องพักนี้มากว่า 30 ปี โดยเลี้ยงแมวมากกว่า 30 ตัว ซึ่งปัจจุบันหมดสัญญาเช่าทำให้ต้องย้ายออกภายใน 12 กุมภาพันธ์นี้ โดยไม่มีที่อยู่อาศัยของตนเอง และไม่มีญาติที่จะสามารถช่วยเหลือได้

ทางศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน ได้ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือด และประเมินอาการป่วยทางจิต โดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม กลุ่มพลเมืองดี และผู้สื่อข่าวรายการ 7 สีช่วยชาวบ้าน ร่วมกันส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญา ซึ่งแพทย์รับตัวไว้เป็นผู้ป่วยใน ขณะที่บ้านมิตรไมตรีสายไหม ได้ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง หากหลังการรักษาหญิงคนดังกล่าวไม่มีที่อยู่อาศัย จะเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาช่วยเหลือต่อไป โดยกลุ่มพลเมืองดีที่ช่วยเหลือเรื่องสัตว์เลี้ยง (กลุ่มคนรักแมว) ได้ประสานเจ้าหน้าที่นิติบุคคลที่ดูแลอาคาร และเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเข้าช่วยเหลือแมวทั้งหมด

ส่วนแนวทางความช่วยเหลือจากนี้ จะติดตามการรักษา รวมถึงติดตามญาติ และประสานกรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือหลังการรักษา ทั้งนี้ หากแพทย์ประเมินความพิการและสามารถจดทะเบียนคนพิการได้ หลังการรักษาต้องประสานกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พิจารณาช่วยเหลือต่อไป

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022202&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.prachachat.net/public-relations/news-609718


ย้อนกลับ