มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ผู้ว่าฯ ลำพูน พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ผู้ว่าฯ ลำพูน พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในหมู่บ้านปงผาง ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน /ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จำนวน 3 ราย หมู่บ้านปงผาง หมู่ที่ 14 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน พร้อมมอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค ถุงธารน้ำใจจากกาชาด เพื่อช่วยเหลือในการบรรเทาความเดือดร้อน ในเบื้องต้น ทั้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัว โดยมีนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแม่ทา ให้การต้อนรับ

สำหรับการลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวยากจน/ผู้พิการ ในพื้นที่ห่างไกลในครั้งนี้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดลำพูน มีความห่วงใยในความเป็นอยู่ รวมถึงสุขภาพของผู้ป่วย ผู้พิการ และครอบครัวที่มีฐานะยากจน และได้ประสานนายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเข้าช่วยเหลือ และสำรวจความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ด้วยความเอาใจใส่ในทุกๆ ด้าน เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี ยิ่งขึ้น ต่อไป

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022121&currentpage=1

ขอบคุณ… https://bit.ly/39esSiZ


ย้อนกลับ