มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ผู้ว่าฯสระแก้วร่วมเกี่ยวข้าวส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์ข้าว


สระแก้ว – ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ร่วมเกี่ยวข้าวเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์ข้าว นำผลผลิตที่ได้ไปแจกจ่ายให้กับผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่

เมื่อวันที่ 25 พ.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณพื้นที่แปลงนารวม หมู่ที่ 6 บ้านกุดม่วง ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว เปิดโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์ข้าวและร่วมเกี่ยวข้าวร่วมกับเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว เทศบาลตำบลบ้านด่านได้จัดซื้อที่ดินแปลงนี้ จำนวน 42 ไร่ โดยแบ่งเป็นขุดสระน้ำ 7 ไร่ และ ปลูกข้าว 35 ไร่

ทั้งนี้ สำหรับผลผลิตที่ได้ในวันนี้ นายพิชิตพัทธ์ แก่นจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่าน บอกว่า จะนำผลผลิตที่ได้ ไปแจกจ่ายให้กับผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่

อย่างไรก็ตาม นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่าน ระบุว่า ทางเทศบาลตำบลบ้านด่านมีนโยบายส่งเสริมด้านอาชีพทำการเกษตรให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยการจัดหาและขยายพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรกรรมในพื้นที่ อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพและมีความต้องการของตลาดและเพื่อขยายพันธุ์ข้าวให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021904&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.77kaoded.com/news/thanapat/2037509


ย้อนกลับ