มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ผู้ว่าฯนครปฐม ปล่อยขบวนรถส่งมอบถุงยังชีพช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

วันที่ 19 มค.64 ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานปล่อยขบวนรถส่งมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ควบคุมสูงสุดในจังหวัดนครปฐม โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด รอง กอ.รมน. และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี

โดยถุงยังชีพที่นำไปมอบให้กลุ่มเปราะบางในวันนี้ จำนวน 255 ชุด มอบให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็ก ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดของจังหวัดนครปฐม 7 ตำบล ใน 4 อำเภอ คือ ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี ตำบลบางหลวง และตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน ตำบลสระพัฒนา ตำบลสระสี่มุม และตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน ซึ่งถุงยังชีพได้รับบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถานประกอบการ และผู้มีจิตศรัทธา โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม และหน่วยงาน One Home ได้จัดขบวนรถยนต์บรรทุกถุงยังชีพส่งมอบให้กับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อนำไปมอบให้กับครอบครัวกลุ่มเปราะบาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งได้ประสานผู้นำชุมชน อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายในพื้นที่ร่วมเยี่ยมเยียนและส่งมอบถุงยังชีพด้วย

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ที่เหลือ จังหวัดนครปฐมจะได้จัดหาสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น โดยครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาทางสังคม และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติม เช่น ขาดแคลนค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน ขาดค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของบุตร ขาดเงินทุนประกอบอาชีพ ได้มอบให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐมดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบ

ในส่วนจังหวัดนครปฐมไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ต่อเนื่องกัน 11 วัน แต่ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกคนให้เข้มงวดปฏิบัติตัวเองตามมาตรการที่ทางจังหวัดกำหนด โดยเฉพาะสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือบ่อยๆ ไม่เข้าไปในพื้นที่สาธารณะ แออัด และใช้แอปพลิเคชั่น หมอชนะ คาดว่าอีกไม่นานเมื่อสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ มาตรการต่างๆ ที่บังคับใช้จะพิจารณาผ่อนคลายตามลำดับ

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022102&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.banmuang.co.th/news/region/219920


ย้อนกลับ