มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรารับมอบของจากภาคเอกชนนำไปช่วยเหลือผู้พิการ

วันนี้ (21 ม.ค. 64) ที่ห้องโถง ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา และนางสาวสิทธิอาพร เชยนาค พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมมอบรถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 8 คัน พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค และผ้าอ้อมสำรับผู้ใหญ่ สนับสนุนโดยเหล่ากาชาดจังหวัดฯ และข้าวสาร 10 กิโลกรัม จำนวน1 ถุง สนับ สนุนโดยภาคเอกชน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปส่งมอบต่อให้แก่ผู้พิการในพื้นที่ได้ใช้ประโยช น์ในการดำรงชีวิตประจำวันโดยสะดวกและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022113&currentpage=1

ขอบคุณ… https://siamrath.co.th/n/213774


ย้อนกลับ