มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง มอบถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 6 ราย


วันนี้ (1 ส.ค. 63) เวลา 13.00 น. นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองระนอง เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อใช้ดำรงชีพกับผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ จำนวน 6 ราย ในพื้นที่ชุมชนท่าด่าน ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้แม้เจอวิกฤตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการสอบถาม ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ ส่วนใหญ่ต้องการเตียงพยาบาล สำหรับให้ผู้ป่วยนอนเพื่อเป็นการสะดวกในการทำความสะอาดร่างกายและลุกขึ้นนั่ง ซึ่งทางนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง จะเป็นผู้จัดซื้อให้ผู้ป่วยทั้ง 6 ราย โดยใช้เงินส่วนตัว แล้วจะให้ทางเทศบาลเมืองระนองเป็นผู้นำไปแจกจ่ายให้ผู้ป่วยติดเตียงแต่ล่ะรายไป

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021416&currentpage=1

ขอบคุณ… https://bit.ly/2XnkiYJ


ย้อนกลับ