มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ผู้พิการโกตาฯ ยะลา รวมกลุ่มทำผ้ามัดย้อมขายสร้างรายได้เสริม


รวมกลุ่มผู้พิการ-ผู้ดูแล ยะลา ต่อยอดทำผ้ามัดย้อม สร้างอาชีพ-รายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต แก่กลุ่มผ้ามัดใจคนพิการ โกตาบารู

ผ้ามัดย้อมลวดลายสีสันสวยงามเหล่านี้ เป็นฝีมือการสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจากการรวมกลุ่มของผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ ในพื้นที่ ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา ซึ่งได้จัดตั้งเป็นกลุ่มผ้ามัดใจคนพิการ โกตาบารู มากว่า 1 ปี เพื่อทำผ้ามัดย้อมขายสร้างรายได้เสริมให้ครอบครัว หลังได้เข้ารับการฝึกอบรมจาก อบจ.ยะลา ในโครงการสร้างงาน “สร้างอาชีพ… คนพิการทำอะไรได้มากกว่าที่คิดคิด” ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการออกแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม และได้นำความรู้มาต่อยอด เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ผู้พิการเกิดความเข้มแข็ง ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจต่อคุณค่าของชีวิต สามารถพึ่งตนเองได้ เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาอาชีพคนพิการในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

คุณตอยยีบะห์ แตบาซา ประธานกลุ่มผ้ามัดใจคนพิการ โกตาบารู บอกว่า สำหรับทางกลุ่มได้จัดตั้งมาปีกว่า ตอนแรกทำลูกปัดขาย รายได้ไม่ค่อยดี ก็เลยได้เปลี่ยนมาเป็นการทำผ้ามัดย้อมแทน การทำผ้ามัดย้อมนี้ได้รับความรู้จากการไปเข้าฝึกอบรมการทำผ้ามัดย้อมของทาง อบจ.ยะลา ใช้ระยะเวลา 2 วัน ซึ่งมีการฝึกขั้นตอน ฝึกเทคนิค การมัดลายต่าง ๆ เมื่อกลับมาก็มาเริ่มทำ และจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมา ซึ่งตนเองก็อยากจะมีรายได้เพิ่มให้กับครอบครัว เพื่อนสมาชิกรายอื่น โดยกลุ่มจะมีสมาชิก 10 คน เป็นผู้พิการ 6 คน ผู้ดูแล 4 คน แบ่งหน้าที่กันทำเท่าที่ความสามารถของผู้พิการแต่ละคนจะทำได้ หน้าที่หลัก ผู้พิการก็จะมีหน้าที่ย้อมสี ส่วนผู้ดูแลก็จะทำหน้าที่เย็บกระเป๋า เย็บเสื้อให้ และมีหน่วยงาน อบจ.ยะลา พมจ. มาช่วยเหลือคอยดูแลสนับสนุน

สำหรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จัดทำขึ้นมา ก็จะมีทาง อบจ.ยะลา นำไปช่วยขายให้บ้าง ขายทางสื่อออนไลน์บ้าง รวมถึงการนำไปออกงานต่าง ๆ ส่วนรายได้ไม่แน่นอน บางครั้งก็ได้ 4,000-5,000 บาทต่อเดือน

ด้าน สมาชิกกลุ่ม บอกว่า ตนเองได้ไปเรียนการทำผ้ามัดย้อมร่วมกับประธานกลุ่ม และสนใจที่จะทำผ้ามัดย้อมก็ได้มาร่วมกันจัดตั้งกลุ่มขึ้น โดยทางตอยยีบะห์ฯ จะเป็นผู้ออกลาย เพื่อน ๆ ก็จะทำหน้าที่ย้อมสี สำหรับรายได้นั้นถึงแม้จะได้ไม่มาก แต่ก็ได้เรื่อย ๆ ตอนนี้ทางกลุ่มก็ยังขาดจักรในการตัดเย็บ ที่ผ่านมาก็จะจ้างผู้ดูแลไปเย็บ อยากให้มีหน่วยงานมาสนับสนุนให้ พร้อมทั้งมาช่วยอบรมเพิ่มเติมในส่วนของการทำลายใหม่ ๆ และการเพิ่มช่องทางการตลาด ขายทางออนไลน์ให้มากขึ้น และสุดท้ายอยากฝากให้ประชาชนช่วยอุดหนุนสินค้าของทางกลุ่ม โดยผู้ที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งเสื้อ กระเป๋า ผ้าเช็ดหน้า ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-9976-5800 ที่อยู่ 59 ม.3 ถนนบาโงตาแย ต.โกตายบารู อ.รามัน จ.ยะลา หรือ ทางเฟซบุ๊ก ตอยยีบะห์ ซอลีฮะห์

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021660&currentpage=1

ขอบคุณ… https://bit.ly/3nlziSj 


ย้อนกลับ