มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ผู้พิการติดเตียง ขอบคุณ หลัง ศอ.บต. นำเตียงที่ได้รับบริจาคจาก รพ.เลิดสิน มามอบให้ หวังฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

ผู้พิการติดเตียง ขอบคุณ หลัง ศอ.บต. นำเตียงที่ได้รับบริจาคจากรพ.เลิดสิน มามอบให้ หวังฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เผยว่า จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลทำให้มีผู้พิการ ทุพพลภาพที่ติดเตียงเป็นจำนวนมาก ซึ่งกลุ่มคนเหล่าถือเป็นกลุ่มที่ภาครัฐไม่สามารถทอดทิ้งได้ ภาครัฐมีการช่วยเหลือเยียวยาอย่างสุดความสามารถ ผ่านหลักเกณฑ์การให้ช่วยเหลือเยียวยาที่มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ แต่เชื่อว่าพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบฯ ยังคงมีความบอบช้ำที่ไม่สามารถจะข้ามผ่านไปได้จากความรุนแรงที่เกิดขึ้น ส่งผลถึงสภาพจิตใจ และความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ ในระยะยาว โดย ศอ.บต. ร่วมกับโรงพยาบาลเลิดสิน ในการมอบเตียงสำหรับผู้พิการติดเตียง เพื่อการดูแลและช่วยเหลือกลุ่มผู้พิการติดเตียงให้มีชีวิตดีขึ้นซึ่งหากไม่รับการดูแลที่ดีอาจจะส่งผลให้เกิดแผลกดทับและภาวะแทรกซ้อนตามมาจนทำให้เสียชีวิตได้

และเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ศอ.บต. ได้รับมอบเตียงบริจาคสำหรับผู้พิการติดเตียงจากโรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเลิกใช้งานแล้วแต่ยังมีสภาพดีอยู่ นำมาปรับปรุงซ่อมแซมให้มีสภาพพร้อมใช้งาน จำนวน 66 เตียง เพื่อมอบให้แก่ผู้พิการติดเตียงจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯจำนวน 36 เตียง และผู้พิการติดเตียงในกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 30 เตียง ผ่านการพิจารณาและสำรวจจากสำนักงานเยียวยาจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้งนี้พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. นำทีมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าเยียวยา ศอ.บต. ได้ลงพื้นที่มอบเตียงแก่ผู้พิการติดเตียง ในพื้นที่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (เทพา จะนะ สะบ้าย้อย นาทวี) เพื่อฟื้นฟูผู้พิการติดเตียงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ด้านนางรอกายะ ยูโซะ หนึ่งในผู้พิการติดเตียงที่ได้รับผลกระทบ ฯ จากเหตุการณ์คนร้ายลอบยิงในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปีนัง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา เปิดเผยถึงความรู้สึก ที่ได้รับเตียงในครั้งนี้ว่า รู้สึกดีใจและขอขอบคุณทั้งน้ำตาที่ ศอ.บต.และหน่วยภาครัฐไม่ทอดทิ้งและนำเตียงที่ได้รับบริจาคจากโรงพยาบาลเลิดสินมามอบให้ ซึ่งทุกวันนี้ตนได้รับกำลังใจจากสามี ลูก และคนครอบครัวเป็นอย่างดีทำให้ตนไม่รู้ท้อแท้ พยายามที่จะช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุด หาสิ่งที่ตนสามารถทำได้ คือการขายเสื้อผ้าได้กำไรเล็กๆน้อยๆ สามารถช่วยแบ่งเบาภาระของคนในครอบครัวได้ สุดท้ายขอให้ฝากถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ ที่ติดเตียงให้มีกำลังใจที่จะลุกขึ้นสู้ อย่ายึดติดกับเหตุการณ์ที่ผ่านมา เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่ในเมื่อเกิดขึ้นแล้วเรามี ลมหายใจกลับมาอีกครั้ง ทุกอย่างก็ต้องเดินหน้าต่อไป

ทั้งนี้ สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 17 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบันมีผู้ได้รับผลกระทบฯ กว่า 9,431 ราย โดยมีผู้เสียชีวิต 5,770 ราย บาดเจ็บ 12,115 ราย พิการ 864 คน และมีผู้พิการติดเตียงจำนวน 36 ราย (ข้อมูล ณ.เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในฐานะหน่วยงานด้านการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบฯ รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมอาชีพของครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการ ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ ซึ่งถือเป็นภารกิจที่สำคัญที่ภาครัฐร่วมกับทุกภาคส่วนได้มีการดำเนินการ ในทุกมิติ ในการช่วยปรับสภาพจิตใจ ให้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่สูญเสีย เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ เหล่านี้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้และพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022200&currentpage=1

ขอบคุณ… https://bit.ly/3p23Ecm


ย้อนกลับ