มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ผลักดันการพัฒนาทักษะแรงงานและผู้ว่างงาน ครอบคลุมผู้สูงอายุ คนพิการ รองรับภาวะเศรษฐกิจ

คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ จ.พิจิตร ผลักดันการพัฒนาทักษะแรงงานและผู้ว่างงาน ครอบคลุมผู้สูงอายุ คนพิการ รองรับภาวะเศรษฐกิจในปีงบประมาณ 2564

วันที่ 15 กันยายน 2563 ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร นายพงษ์ศักดิ์ ศรีนามนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร รายงานผลการดำเนินงาน ต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานฯ (กพร.ปจ.) ว่า ในปีงบประมาณ 2563 ได้พัฒนาฝีมือแรงงานนอกระบบ แรงงานในสถานประกอบการ แรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ในกลุ่มอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ สิ่งทอแฟชั่น ยานยนต์ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบริการ โดยมีผู้ผ่านการฝึกอาชีพ รวม 1,594 คน จำนวน 18 โครงการ เช่น ช่างอุตสาหกรรม ช่างฝีมือ ช่างจักรกลการเกษตร รวมทั้งศิลปหัตถกรรม การจักสาน ผ้าทอ เป็นต้น สำหรับในปีงบประมาณ 2564 มีเป้าหมายพัฒนาฝีมือแรงงานครอบคลุมแรงงานสถานประกอบการ แรงงานนอกระบบ แรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ รวมทั้งคนพิการและผู้สูงอายุ จำนวน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยเพิ่มเติม ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ การท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้ผู้ใช้แรงงานและผู้ว่างงาน เนื่องจากภาคเอกชน อุตสาหกรรมในจังหวัดพิจิตร ชะลอการจ้างงาน และลดเวลาการทำงานของพนักงาน เพื่อลดค่าใช้จ่าย โดยภาคเอกชนเสนอให้ภาครัฐฝึกทักษะวิชาชีพแก่แรงงาน เพื่อหารายได้เสริมในช่วงว่างจากงานประจำ

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021557&currentpage=1

ขอบคุณ… https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200915214745725


ย้อนกลับ