มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ป.ป.ท. เดินหน้าสอบหักหัวคิวเงินคนพิการ “กาฬสินธุ์”

พนักงานสอบสวน ป.ป.ท. เขต 4 จังหวัดขอนแก่นสอบปากคำพยาน รวม 11 ปาก ที่เกี่ยวข้องกับกรณี การร้องเรียนของผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา ที่ระบุว่าถูกประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดกาฬสินธุ์ จ่ายเงินค่าจ้าง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 35 ไม่ครบตามจำนวนจริงที่ควรจะได้รับ และอ้างว่าเงินที่หักไป เป็นค่าบำรุงชมรม

การสอบปากคำ พยานให้การสอดคล้องตรงกันว่า มีการหักเงินไปจากชมรมไปจริง เช่น น.ส.รินดา ธะระพันธ์ ผู้ได้รับสิทธิ์ตามมาตรา 35 ที่ระบุว่า ตัวเองได้รับสิทธิ์ในปี 2560 และได้รับเงินรวมตลอดปีจำนวน 5 พันบาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินไม่ตรงกับที่บริษัทเอกชน ได้จ่ายเงินอุดหนุนให้ผ่านทางชมรม ทั้งนี้ต้องการให้ ปปท. ตรวจสอบว่า ชื่อของเธอถูกชมรมฯ นำไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับเงินค่าจ้างปีละ 109,500 บาท กับบริษัท เอกชนต่อในปีนี้ด้วยหรือไม่

ขณะที่ น.ส.พัชรี ศิริเคียนทอง ชาว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ระบุว่าได้รับการชักชวนจากประธานชมรมฯ เข้ามาร่วมโครงการจ้างเหมาบริการดูแลคนพิการ ในปี 2560 ในฐานะนายทะเบียนชมรมฯ โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเงิน เบื้องต้นทราบเพียงว่าประธานชมรม ขอเก็บบัตรเอทีเอ็มและสมุดบัญชีผู้ปกครองคนพิการที่ร่วมโครงการฯ ไว้ และประธานชมรมแจ้งกับเธอว่าได้หักค่าจ้างผู้ปกครองส่วนหนึ่ง เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์บำบัดคนพิการ และค่าดำเนินการต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาชมรม ไม่มีกิจกรรมสนับสนุนคุณภาพคนพิการที่เป็นสมาชิก มีเพียง การพบปะสังสรรค์เท่านั้น เมื่อมีการร้องเรียนจึงออกมาให้ข้อมูลกับ ปปท. เพราะเชื่อว่าต้องมีการสวมสิทธิ์ และหักเงินค่าจ้างของเธอไป

นอกจากการ สอบปากคำผู้ร้องเรียน พนักงานสอบสวน ปปท.ยังสอบปากคำเจ้าหน้าที่สำนักงาน พม. จังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม เพื่อนำข้อมูล และเอกสาร ไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง ว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐหรือส่วนราชการใด เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับการหักหัวคิวเงิน ผู้รับจ้างเหมาบริการผู้ปกครองดูแลพิการมาตรา 35 ตามข้อร้องเรียนหรือไม่

ขอบคุณ… https://goo.gl/737kmS


ย้อนกลับ