มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

“ป้องกันการตกหล่น” เทศบาลนครยะลา ชวนผู้สูงอายุ – ผู้พิการ ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ

หลังจากเทศบาลนครยะลา โดยฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ได้เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-20 พ.ย 63 และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จนถึงขณะนี้ (5 พ.ย 63) มีผู้สูงอายุรายใหม่ ทยอยเดินทางมาลงทะเบียน แล้ว จำนวน 50 ราย ส่วนผู้พิการ มีจำนวน 3 ราย

นายมาหามะ ซอรี หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครยะลา เปิดเผยว่า สำหรับยอดผู้สูงอายุ ที่ในเขตเทศบาลฯ ซึ่งรับเงินอยู่แล้ว มีเกือบเจ็ดพันราย ลดเรื่อยๆ และเพิ่มเรื่อยๆ ไม่แน่นอน เนื่องจากมีการย้ายเข้า ย้ายออก เสียชีวิต ส่วนผู้พิการมีกว่าหนึ่งพันราย

ตามระเบียบใหม่ ได้เปิดรับลงทะเบียนเป็นช่วงๆ โดยช่วงนี้ เป็นช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1-20 พ.ย 63 เป็นการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของประจำปี 2565 ซึ่งผู้สูงอายุที่จะมาลงทะเบียน ช่วงที่ 1 เทศบาลฯได้เปิดให้ผู้สูงอายุรายเดิมที่มีภูมิลำเนาจากที่อื่น ย้ายมาอยู่ที่เขตเทศบาลฯ ตั้งแต่ 1 ต.ค 62-30 ก.ย 63 ต้องมาลงทะเบียนในช่วงนี้ และอีกกลุ่มเป็นผู้สูงอายุรายใหม่ ที่เกิดก่อน 2 ก.ย 2505

ส่วนช่วงที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม – กันยายน 2564 คือ ปีหน้า ชุดนี้ต้องมาลงทะเบียน สำหรับผู้สูงอายุรายใหม่ที่เกิดก่อน 2 ก.ย 2505 อย่างเดียว ส่วนหลักฐานการลงทะเบียนก็เหมือนเดิม มีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่หน่วยงานรัฐออกให้มีรูปถ่าย ทะเบียนบ้าน และสมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารของรัฐ คือ กรุงไทย ธ.ก.ส.ออมสิน ลงทะเบียนได้ในวัน เวลาราชการ

สำหรับการลงทะเบียนคนพิการ นั้น ก็จะเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ประจำปี 2564 พอได้บัตรผู้พิการ ก็สามารถนำบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สมุดบัญชีธนาคาร มาลงทะเบียนได้เลย ถ้าลงทะเบียนในเดือนนี้ ก็จะได้รับเบี้ยยังชีพในเดือนหน้า

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021816&currentpage=1

ขอบคุณ… https://bit.ly/3eQXokh 


ย้อนกลับ