มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ปลูกต้นหอมแดง และกระเทียม

กิจกรรมปลูกต้นหอมแดง และกระเทียมในโครงการสวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
DSC_0007 DSC_0015 DSC_0021 DSC_0027 DSC_0037 DSC_0045 DSC_0049 DSC_0053


ย้อนกลับ