มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประเมินพัฒนาการเด็ก

เมื่อวันที่ 15 ส.ค.2562 ที่ผ่านมา ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้การดูแลของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้จัดกิจกรรมการฟื้นฟูฯ และประเมินพัฒนาการเด็กพิการ จำนวน 12 ครอบครัว โดยนักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ เพื่อเสริมในเรื่องการฟื้นฟูเฉพาะบุคคล และฝึกให้เด็กได้ทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองย้อนกลับ