มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

“ประธานกมธ.เด็กฯ”เดือดเป็นส.ส.อย่าลืมบทบาท

“ประธานกมธ.เด็กฯ” เล็งหยิบกรณีเยาวชนถูกคุมคามในสถานศึกษาถกในที่ประชุม ลั่นต้องได้รับการคุ้มครองตามก.ม. ชี้ นักการเมืองที่ออกมาฟ้องร้องประชาชนถือว่าไม่มีภาวะความเป็นผู้นำ เพราะส.ส.มีหน้าที่เป็นที่พึ่งให้กับประชาชน

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. นางมุกดา พงษ์สมบัติ ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ จะแจ้งความดำเนินคดีกับนักเรียนที่ออกมาแสดงป้ายเรียกร้องเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาว่า นักการเมืองซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนออกมาฟ้องร้องประชาชนแบบนี้ถือว่าไม่มีภาวะความเป็นผู้นำ ส.ส.มีหน้าที่เป็นที่พึ่งให้กับประชาชน เมื่อประชาชนเลือกเข้ามาแล้วต้องทำประโยชน์มากกว่าให้โทษกับประเทศ ไม่ควรเล่นการเมืองตามกระแสจนลืมบทบาทที่สมควรทำ ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของเด็กที่มีความสำคัญเป็นอันดับสองรองจากครอบครัว ดังนั้น ในฐานะกรรมาธิการฯ จะไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้แน่นอน

นางมุกดา กล่าวอีกว่า การแสดงออกของผู้ชุมนุมถือเป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ผู้ชุมนุมเพียงต้องการเห็นภาพอนาคตของสังคมที่ดีขึ้นกว่านี้ เพราะสภาพของบ้านเมืองในปัจจุบันทำให้ประชาชนใช้ชีวิตยากลำบากมากขึ้น เริ่มตั้งแต่ปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ ลุกลามมายังปัญหาในเชิงสังคม ทุกฝ่ายต้องเปิดใจรับฟังและแก้ไข ทั้งนี้ กรรมาธิการฯ ได้รับการร้องเรียนปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษาจำนวนมาก และมีการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับกรณีนี้ตนจะนำเข้าที่ประชุม หากกรรมาธิการฯ เห็นชอบ จะเรียกผู้บริหารสถานศึกษาที่ผู้ชุมนุมคนดังกล่าวสังกัดมาชี้แจงถึงกรณีที่เกิดขึ้น สถาบันการศึกษา คือ แหล่งปลูกฝังความรู้ ครูคือผู้สอนที่เขาไว้เนื้อเชื่อใจ ควรสอน ว่ากล่าวตักเตือน ไม่ใช่คุกคาม ยืนยันว่าเด็กต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย.

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021897&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.dailynews.co.th/politics/808495


ย้อนกลับ