มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประดิษฐ์กระทง

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา เด็กๆและครอบครัว มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้ร่วมกันประดิษฐ์กระทง และลอยกระทงร่วมกัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทางสังคม การเรียนรู้ประเพณีอันดีงาม กิจกรรมสวนบำบัด และกิจกรรมบำบัด


ย้อนกลับ