มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านเด็ก

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และเจ้าหน้าที่สหทัยมูลนิธิร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านเด็กให้กับคณะศึกษาดูงานจิตอาสาด้านเด็กและจิตอาสาโครงการพัฒนาแหล่ง(ศูนย์) เรียนรู้และส่งเสริมจิตอาสาเพื่อเด็กในสถานสงเคราะห์ จำนวน 31 ท่าน ณ ตลาดสุขใจ บ้านในไร่ สหทัยมูลนิธิ เพื่อให้จิตอาสา ฯ ได้นำองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปพัฒนาและปรับใช้กับการดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์ต่อไปย้อนกลับ