มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประชุมสร้างความร่วมมือในการจัดตั้งชมรมผู้ปกครองเด็กพิการค่ายห้วยน้ำใส อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้จัดประชุมสร้างความร่วมมือในการจัดตั้งชมรมผู้ปกครองเด็กพิการค่ายห้วยน้ำใส อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทราโดยมี ท่านผู้แทนนายอำเภอสนามชัยเขต โดยท่านปลัดอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่าย ใน พื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟัง วัตถุประสงค์การจัดตั้งชมรมผู้ปกครองเด็กพิการค่ายห้วยน้ำใส งานมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิฯ และกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในค่ายห้วยน้ำใส โดย ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ดร.สุชญา เฑียรแสงทอง พร้อมทั้ง ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนองค์กร และผู้ประสานงานค่ายห้วยน้ำใส จากการประชุมในครั้งนี้ นับว่าเป็นความร่วมมือ และมีทิศทางการทำงานร่วมกันในพื้นที่ เพื่อจัดตั้งเป็นชมรมฯ และพัฒนาต่อไปสู่ศูนย์บริการคนพิการในพื้นที่ต่อไป

 


ย้อนกลับ