มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประชาสัมพันธ์ พบกับ “งานสัมมนาวิชาการสวนบำบัด ประจำปี 2565”

 ประชาสัมพันธ์ พบกับ “งานสัมมนาวิชาการสวนบำบัด ประจำปี 2565”
ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00-14.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (ซูม)
📝 ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ลิ้งค์

https://forms.gle/zXbLskZzqc6je3Dx6
มีประกาศนียบัตรมอบให้ ฟรี
ผู้เข้าร่วม ลำดับที่ 1-50 ท่านแรก มี ของที่ระลึก มอบให้ ส่งให้ท่านถึงบ้าน ฟรี


ย้อนกลับ