มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางออนไลน์ สิทธิของคนพิการ

มูลนิธิอันเฟรลและเครือข่ายตัวแทนคนพิการเพื่อหนุนเสริมสิทธิทางการเมืองและการเลือกตั้งร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้งัดทำสื่อในช่องทางออนไลน์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแผนแม่บทอาเซียน พศ 2568 เพื่อบูรณาการสิทธิคนพิการ

สิทธิของคนพิการ ทางช่องทางออนไลน์ดังนี้

https://bit.ly/2vxB5xD (ขนาดไฟล์: 252) เฟสบุ๊คแฟนเพจ ASEAN Enabling Master Plan การทำสิทธิ์คนพิการไทยให้เป็นจริง

https://twitter.com/aseanemp19 ทวิตเตอร์ @aseanemp19

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0020712#img-jacj


ย้อนกลับ