มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมฟื้นฟูในรูปแบบออนไลน์ : 16 ส.ค. 64

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ
มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

เวลา 10.00 -11.00 น. การนวดไทย “การนวดน้ำมัน Ep.2 นวดบริเวณส่วนท้องและขา”
โดย อาจารย์นิทรา  ต่ายลีลาศ (ครูทรา)

เวลา 14.00-15.00น. กิจกรรมสวนบำบัด    “การทำสลัดโรล” โดย คุณภูรี รัตนจารีย์(พี่ภูรี) นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต.มะม่วงสองต้น จังหวัดนครศรีธรรมราช

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/96416877300?pwd=SHR0aUVzZkpLeEovKzVqdHRPTmFYQT09

Meeting ID: 964 1687 7300

Passcode: 160864

 

 


ย้อนกลับ