มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมฟื้นฟูในรูปแบบออนไลน์ : 10 ส.ค. 64

วันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม 2564 ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน
ในรูปแบบออนไลน์

เวลา 10.00 -11.00 น. บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Take Care For You เพื่อนใจ…คลายทุกข์” การดูแลจิตใจเมื่อเจอกับสภาวะความเครียดโดย อ.สุวรา แก้วนุ้ย (อ.เดียร์) ประธานหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
และ เวลา 14.00-15.00น. บรรยายพิเศษในกิจกรรมสวนบำบัดหัวข้อ    “แนวทางการดูแลสุขภาพอย่างไร ห่างไกลโรคมะเร็ง” โดย คุณพนิดา มาสกุล  (แม่กุ้ง) ฝ่ายวิชาการโครงการและการฝึกอบรมเสถียรธรรมสถาน

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/97676836753?pwd=RjF4YTBObXU1N1dBQnVGM0t4a2hYQT09

Meeting ID: 976 7683 6753

Passcode: 100864


ย้อนกลับ