มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประชาสัมพันธ์ประกวดสวน

ประชาสัมพันธ์ประกวดสวนด้วยนะคะ…สอบถามได้นะคะ..เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการสวนบำบัดฯ
ของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ หมายเหตุ : เลื่อนหมดเขตส่งสวนบำบัดอะวอร์ดเป็น วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

poster garden theraphy design contest


ย้อนกลับ