มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฟื้นฟูในรูปแบบออนไลน์ 7 มี.ค. 65

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00-11.00 น. กิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการ โดย ทีม Music Inspired by เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ (RERUN)
เวลา 14.00-15.00 น. สวนบำบัด “น้ำพริกมะขามอ่อน” โดย คุณจุลิน   ภู่ไพบูลย์ (ครูตี่) (RERUN)


ย้อนกลับ