มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฟื้นฟูในรูปแบบออนไลน์ 8 ม.ค. 65

#ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 10.00-11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “ท่ายืนเข่า และท่ายืน” โดย คุณไพรสร พาลิชัน (ครูสร)

เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการ โดย ทีม Music Inspired by เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ

Join Zoom Meeting

https://kpmg.zoom.us/j/99049606289?pwd=b2JqZUdQMWh4a3hQdVRqSk02M2wyUT09

Meeting ID: 990 4960 6289

Passcode: 08022565


ย้อนกลับ