มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฟื้นฟูในรูปแบบออนไลน์ : 1 ก.พ. 65

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 10.00-11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ) “ท่านั่ง และผ่อนคลายท่ายืนเข่า” โดย คุณราตรี สุวรรณ์ (ครูราตรี)

เวลา 14.00-15.00 น. สวนบำบัด “การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง” โดย คุณอัญชลี มโนสวัสดิ์ แกนนำผู้ปกครองชมรมผู้ปกครองคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

Join Zoom Meeting

https://kpmg.zoom.us/j/98940510411?pwd=NUIzeVpZRm44RmJRcmZhK1dlN3V6dz09

Meeting ID: 989 4051 0411

Passcode: 10265


ย้อนกลับ