มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฟื้นฟูในรูปแบบออนไลน์ : 7 ธ.ค. 64

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564

เวลา 10.00-11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “ฝึกผ่อนคลายท่านั่ง และท่านอน” โดย คุณราตรี สุวรรณ์ (ครูราตรี)

เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการ” โดย ทีม Music Inspired by เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ

Join Zoom Meeting

https://kpmg.zoom.us/j/94305981478?pwd=OUxlbzFML1J6TitKcEZ2dWN6RVovQT09

Meeting ID: 943 0598 1478

Passcode: 71264


ย้อนกลับ