มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฟื้นฟูในรูปแบบออนไลน์ : 6 ธ.ค. 64

วันหยุดทั้งที  ใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวและพร้อมรับชมการบรรยายพิเศษในการดูแลสุขภาพกายและใจไปด้วยกันขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาร่วมกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564

เวลา 10.00-11.00 น. การนวดไทย “นวดแก้อาการไมเกรน” โดย อ.นิทรา ต่ายลีลาศ (ครูทรา)
เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด ”กิมจิ” โดย คุณจุลิน ภู่ไพบูลย์ (ครูตี่)


ย้อนกลับ