มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฟื้นฟูในรูปแบบออนไลน์ : 16 พ.ย. 64

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564

เวลา 10.00-11.00 น. การนวดไทย “นวดบ่า สะบัก และหลัง” โดย คุณสมบัติ ขนานคล้าย แกนนำผู้ปกครอง ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมดนตรีกระตุ้นพัฒนาการโดย ทีม Music Inspires by เครือข่ายศิ

ลปะดนตรีคนพิการ

Join Zoom Meeting

https://kpmg.zoom.us/j/92729211556?pwd=RVBUYVFFbURwRUNvVDlJd1ZRK2Fxdz09

Meeting ID: 927 2921 1556

Passcode: 161164


ย้อนกลับ