มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฟื้นฟูในรูปแบบออนไลน์ : 11 พ.ย. 64

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564

เวลา 10.00 -11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ) “ผ่อนคลายท่านั่ง ฝึกท่ายืนเข่า” โดย คุณโชติกา บริสุทธิ์ (ครูจุ๋ม)

เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด “กล่องใส่ของเล่นแสนสนุก” (รีรัน) โดย คุณศรินพร ด้วงปล้อง
(ผู้ช่วยครู)

Join Zoom Meeting

https://kpmg.zoom.us/j/98390524483?pwd=VWVuRmRSVkFBTTRITGlXaXpzclVwZz09

Meeting ID: 983 9052 4483

Passcode: 111164


ย้อนกลับ