มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฟื้นฟูในรูปแบบออนไลน์ : 9 พ.ย. 64

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564

เวลา 10.00 -11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว “ผ่อนคลายร่างกายด้วยโดสะโฮ” โดย คุณราตรี สุวรรณ์ (ครูราตรี)

เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมดนตรีกระตุ้นพัฒนาการโดย ทีม Music Inspires by เครือข่ายศิ

ลปะดนตรีคนพิการ

Join Zoom Meeting

https://kpmg.zoom.us/j/95341942339?pwd=M1p3NllkeXQ5KzcycWN0TzMvcEF1UT09

Meeting ID: 953 4194 2339

Passcode: 91164

 


ย้อนกลับ