มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฟื้นฟูในรูปแบบออนไลน์ : 4 พ.ย. 64

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ
มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564
เวลา 10.00 -11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ) “การผ่อนคลายท่านอนและท่านั่ง” โดย คุณฯรินพร ด้วงปล้อง (ผู้ช่วยครู)
เวลา 14.00-15.00 น. สวนบำบัด “ทับทิมกรอบ 3 สี” โดย คุณสุภัค พานปฐมกุล (ผู้ช่วยครู)

Join Zoom Meeting
https://kpmg.zoom.us/j/93927583615?pwd=L2RLNlJKNXpLZlh1SHQxUDZYaXRXQT09

Meeting ID: 939 2758 3615
Passcode: 41164


ย้อนกลับ