มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฟื้นฟูในรูปแบบออนไลน์ : 12 ต.ค. 64

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564

เวลา 10.00 -11.00 น. บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เลี้ยงลูก (เด็กพิการ) อย่างเข้าใจ เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น” โดย นพ.ทฏะวัฎร์  พิลึกภควัต นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.มหาราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมดนตรีกระตุ้นพัฒนาการ โดย ทีม MUSIC INSPIRES by เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ

Join Zoom Meeting

https://kpmg.zoom.us/j/93189446794?pwd=NCtvS21OSDE4NHFLQ0loZFdsSnp2Zz09

Meeting ID: 931 8944 6794

Passcode: 121064


ย้อนกลับ