มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฟื้นฟูในรูปแบบออนไลน์ : 21 ก.ย. 64

#ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564

เวลา 10.00 -11.00 น. วิชาโดสะโฮ “การฝึกผ่อนคลายท่านอน และท่านั่ง”โดย คุณวันดี มีมะแม (ผู้ปกครองเด็กพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช)

เวลา 14.00 – 15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด “การปลูกไม้ฟอกอากาศ” โดย คุณอัญชลี มโนสวัสดิ์ (ผู้ปกครองเด็กพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช)

Join Zoom Meeting

https://kpmg.zoom.us/j/7186494154?pwd=OVorb2pTUHlSR3FzbW9FSFZkRWQ5QT09

Meeting ID: 718 649 4154

Passcode: 210964


ย้อนกลับ