มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฟื้นฟูในรูปแบบออนไลน์ : 23 ส.ค. 64

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ
มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์ เวลา 10.00 -11.00 น. การฝึกกายภาพบำบัด “การฝึกท่านั่ง และท่ายืนเข่า” โดย คุณโชติกา  บริสุทธิ์ (ครูจุ๋ม) เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด    “การจัดดอกไม้” โดย คุณจุลิน ภู่ไพบูลย์ (ครูตี่)

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/99962113190?pwd=VWZHSWFLS0xGYUkrbW50QzdBRm96UT09

Meeting ID: 999 6211 3190
Passcode: 230864


ย้อนกลับ