มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฟื้นฟูในรูปแบบออนไลน์ : 14 ก.ย. 64

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

เวลา 10.00 -11.00 น.  การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ) “การฝึกท่ายืนเข่า” โดย คุณราตรี  สุวรรณ์ (ครูราตรี)

เวลา 14.00-15.00 น. บรรยายพิเศษ “Listen to me…การสื่อสารสร้างสุขในครอบครัวช่วงโควิด 19” โดย อ.สุวรา แก้วนุ้ย ประธานหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/94274720761?pwd=ZE1FYmNUU2Urd0ozVmpua0NaY2VjUT09

Meeting ID: 942 7472 0761

Passcode: 140964


ย้อนกลับ