มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประกวดตกแต่งพัด ผลงานเด็กพิการและครอบครัว

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากการประกวดตกแต่งพัด ผลงานเด็กพิการและครอบครัว ในหัวข้อ “ความภาคภูมิใจของประเทศไทย” จัดโดย โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 พ.ค.60 ที่ผ่านมาย้อนกลับ