มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ปฎิทินเก่าเพื่อน้อง ปีที่8


จากภาพความประทับใจในกิจกรรม เติมสี สร้างสรรค์ เพื่อน้องๆผู้พิการ ที่พี่น้องชาวอินเตอร์ได้ร่วมกันทำผ้ามัดย้อมเพื่อนำไปมอบให้กับน้องๆผู้พิการ ได้นำไปใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงในเดือน เมษายน เมื่อวันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 ตัวแทนจากทีม CSR ได้นำผ้ามัดย้อมไปมอบให้กับน้องๆ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมกับ ของอุปโภค บริโภค รวมไปถึงปฎิทินตั้งโต๊ะ ปี 63 เพื่อนำไปทำหนังสืออักษรเบรลล์ให้กับน้องๆ ที่รวบรวมมาจากทั้งในองค์กรและสถานศึกษาในชุมชนใกล้เคียงเรียกได้ว่า…เป็นการส่งต่อความสุขจากผู้ให็ถึงผู้รับ ในช่วงที่ทุกคนต้องการกำลังใจในวิกฤตเช่นนี้

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022377&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.ryt9.com/s/prg/3210215


ย้อนกลับ