มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บีทีเอสสนับสนุน “โครงการจ้างเหมาบริการดูแลคนพิการทดแทนชั่วคราว”


นายสุมิตร ศรีสันติธรรม ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ นางสาวนริศรา ศรีสันต์ ที่ปรึกษากลยุทธ์สื่อสารองค์กร นางสาวยุวดี ตรีครุฑพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้บริหาร บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับ นายอดิศักดิ์ รอดสุวรรณ นายกสมาคมชมรมผู้ปกครองคนพิการ พร้อมคณะเข้าแสดงความขอบคุณ ที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการดำเนินการจ้างงานผู้พิการภายใต้ “โครงการจ้างเหมาบริการดูแลคนพิการทดแทนชั่วคราว (Respite Care)” เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2559 เพื่อให้ความช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ณ อาคารบีทีเอสสำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022444&currentpage=1#img-edkd

ขอบคุณ… https://mgronline.com/business/detail/9640000033349


ย้อนกลับ