มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บอกบุญ กระดาษ A4 ใช้แล้วมีค่า นำไปทำสมุดอักษรเบรลล์ให้คนตาบอด


มอร์มูฟบอกบุญ ได้บุญแบบคูณสอง!! ช่วยโลกลดขยะ-ช่วยเพื่อนมนุษย์ผู้พิการทางสายตาให้ได้อ่านได้รู้ได้เปิดโลกทรรศน์ โดยการ บริจาคกระดาษ A4 ใช้แล้ว ทั้งแบบใช้แล้วหน้าเดียวหรือสองหน้าก็ได้ นำไปทำสมุดอักษรเบรลล์ให้คนตาบอด

สำหรับกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วนั้น สามารถนำมาทำเป็นสมุดให้กับผู้พิการทางสายตาได้ เพราะน้องๆ เหล่านี้ต้องใช้อักษรเบรลล์ในการอ่านหนังสือ นอกจากนี้ ปฏิทินตั้งโต๊ะในปีเก่าๆ ก็สามารถบริจาคได้ โดยเจ้าหน้าที่จะนำไปทำเป็นบัตรคำอักษรเบรลล์เพื่อเป็นสื่อในการประกอบการเรียนการสอนต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจอยากร่วมบริจาค สามารถติดต่อได้ที่ : มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

Add : 420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel : 0-2354-8365-8 // 0-2354-8370-1

Fax : 0-2354-8369

Website : มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

E-mail : [email protected]

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0076&postid=0018328

ขอบคุณ… https://goo.gl/f3vxk5


ย้อนกลับ