มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัท ซันไชน์ (ประเทศไทย)

บริษัท ซันไชน์ (ประเทศไทย) มอบเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเมื่อ วันที่ 30 ตุลาคม 2558โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการรับมอบ

IMG_2088


ย้อนกลับ