มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริการเครื่องช่วยฟัง สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน ฟรี!!

มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย บริการเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน หรือบกพร่องทางการสื่อสาร ฟรี! สนใจเข้ารับเครื่องช่วยฟัง ได้ที่มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย เลขที่ 23 ชั้น 2 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2281-9280 โทรสาร. 0-2281-9270 อีเมล์: [email protected], [email protected]

(มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 28 พ.ย.59)
ที่มา : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0076&postid=0013628&currentpage=1


ย้อนกลับ