มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ให้ข้อมูลเรื่องหลักการพัฒนาคนพิการ

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 59 ที่ผ่านมา ตัวแทนจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ คุณสมชาย รุ่งศิลป์ กรรมการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และคุณสุริยา สมสีลา เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ร่วมบรรยายและให้ข้อมูลเรื่องหลักการพัฒนาคนพิการโดยชุมชน (CBR) และงาน CBR ในประเทศไทย กับนักกายภาพจากประเทศบังกลาเทศ ที่มาเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้ทำงานบำบัดฟื้นฟูของ ASEAN INSTITUTE TECHNOLOGY(AIT)ในประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 9-28 มีนาคม 59 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์

DSCN1934 DSCN1940 DSCN1943 DSCN1944 DSCN1945


ย้อนกลับ