มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

น้ำใจยังไม่หมด’ช่อง 8’ส่งมอบของบริจาคให้2มูลนิธิ

คุณธีระ ธัญญอนันต์ผล บรรณาธิการฝ่ายข่าว ช่อง 8นำทีมดาราและผู้ประกาศข่าว คุยข่าวเช้าและข่าวเด่นช่อง 8นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคจากโครงการ “ข่าวช่อง 8 ปันด้วยใจ ให้ด้วยรัก”ให้กับ 2 มูลนิธิที่ยังขาดแคลน ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาเด็กพิการ บ้านนนทภูมิ และ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อแบ่งปันความสุขในช่วงภัยโควิด-19 โดยมี คุณพิมพ์รภัช ทิพย์ชวานนท์ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการและคุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ฯ รับมอบ พร้อมด้วย จิระ ด่านบวรเกียรติ โบว์ลิ่ง ปริศนา กัมพูสิริ ภูริพันธ์ ทรัพย์แสงสวัสดิ์ อรจิรา แก้วสว่าง วิยดา พีรรัฐกุล สถาพร ริยะป่า บุญญิตา งามศัพพศิลป์ปภาวิน หงษ์ขจร ชลฤดี อมรลักษณ์ ชานนท์ ทิพกนก กุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา ภัทรพล นิธิวรพล เทพกิจ ฉัตรสุริยาวงศ์

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021228&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.naewna.com/entertain/499991


ย้อนกลับ