มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นายแพทย์ประพจน์ เภตรากาศ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ตัวแทนรับมอบเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM10 และ PM2.5 (DustBoy)

นายแพทย์ประพจน์ เภตรากาศ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ตัวแทนรับมอบเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM10 และ PM2.5 (DustBoy) ภายใต้โครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน จากศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และรองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 ณ บางกอกคอนเวนชั่น เซนเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ โดยมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ จะนำเครื่องตรวจวัดดังกล่าว มาติดตั้งภายในมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อเป็นหน่วยตรวจวัดเขตพื้นที่ลาดพร้าว วังทองหลาง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ประชาชนทั่วไป ผู้ปกครอง และเด็กพิการ ในการระวัง และป้องกันภัยจากฝุ่นละอองดังกล่าว


ย้อนกลับ