มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นายอำเภอแม่สะเรียง นำส่วนราชการ ในนามโครงการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ให้บริการประชาชนบ้านโพซอ

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.63 นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียงจ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2563 ที่ผ่านมา ตนได้เดินทางไป เป็นประธานเปิดพิธีโครงการ”อำเภอยิ้ม… เคลื่อนที่ (Amphoeyim mobile service)” ณ โรงเรียนบ้านโพซอ ม.5 ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีหน่วยงานราชการต่างๆ เข้าร่วม และให้บริการประชาชน ทั้งนี้ ได้ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียงมอบชุดถุงยังชีพ ซึ่งมีของอุปโภคบริโภคมอบให้ผู้ยากไร้จำนวน 10 ราย และออกเยี่ยม/มอบถุงยังชีพพร้อมเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง รายละ 500 บาท จำนวน 4 ราย เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท ตามโครงการให้การสังคมสงเคราะห์แก่ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียงในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำหรับบ้านโพซอ เป็นหมู่บ้านชาวปกาเกอะญอ อยู่ติดชายแดน ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และในห้วงฤดูฝน เส้นทางคมนาคมมักจะถูกตัดขาด ทำให้ราษฎรไม่สามารถสัญจรเข้ามาทำธุระหรือซื้อสินค้าในตัวอำเภอแม่สะเรียงได้ การเข้าไปดูแลดังกล่าว สร้างความประทับใจให้กับราษฎรในพื้นที่เป็นอย่างมาก

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021268&currentpage=1

ขอบคุณ… https://siamrath.co.th/n/165895


ย้อนกลับ