มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ฯ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดการสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการศึกษา โครงการศึกษา สำรวจ เพื่อการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ของกระทรวงคมนาคม ระยะที่ 3

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการศึกษา โครงการศึกษา สำรวจ เพื่อการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ของกระทรวงคมนาคม ระยะที่ 3 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 พร้อมด้วย นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี โดยมี นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม รายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ณ โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (โนโวเทล แอร์พอร์ต) กรุงเทพฯ ในโอกาสนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ได้มอบแบบก่อสร้าง Detailed Design และประมาณราคาการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ให้กับสถานีบริการขนส่งสาธารณะซึ่งเป็นหน่วยงานต้นแบบ ได้แก่ ท่าเรืออ่าวฉลอง โดยมี นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า รับมอบแบบก่อสร้างท่าเทียบเรือสำราญกีฬามารีน่า นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับมอบแบบก่อสร้าง และท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง และนายวิสูตร คำยอด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย รับมอบแบบก่อสร้าง

ที่มา : https://dip.mot.go.th/MOTC/News_Point/public/News_Onepage.jsp?id=4526


ย้อนกลับ