มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นายกฯ วางศิลาฤกษ์โครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 ขอทุกฝ่ายร่วมพัฒนาประเทศ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพักอาศัยแปลง A1 และ D1 ในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และการพัฒนาที่อยู่อาศัย ส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเปราะบาง และผู้สูงอายุ ได้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี

สำหรับการวางศิลาฤกษ์โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 จัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับการรื้อย้ายผู้อยู่อาศัยเดิมในโครงการเคหะชุมชนดินแดง มีจำนวน 2 อาคาร รวม 1,247 หน่วย ได้แก่ อาคาร A1 ตั้งอยู่บริเวณถนนฝั่งจตุรทิศ จัดสร้างเป็นอาคารชุดสูง 32 ชั้น จำนวน 635 หน่วย และอาคาร D1 ตั้งอยู่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต จัดสร้างเป็นอาคารชุดสูง 35 ชั้น จำนวน 612 หน่วย ห้องพักอาศัยมีขนาดประมาณ 33 ตารางเมตร การออกแบบอาคารได้คำนึงถึงวิถีชีวิตของผู้อยู่อาศัยทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง โดยกำหนดระยะเวลาการดำเนินการก่อนสร้างไว้ 5 ปีคือ ปี 2564-2568

โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง เป็นอีกหนึ่งโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชุมชนดินแดง ซึ่งให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม หวังว่าผู้อาศัยในโครงการ ฯ จะได้ร่วมมือร่วมใจพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนคุณภาพอย่างยั่งยืน

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอให้ทุกคนดูแลบ้านของตนเองไม่ให้ทรุดโทรม มีความสะอาด ต้องดูแลน้ำเสีย ต้องช่วยกันทำให้สังคมชุมชนตัวเองดีขึ้นด้วยนโยบายของรัฐบาล รวมไทยสร้างชาติ ซึ่งการสร้างบ้านสร้างตึกแห่งนี้ให้สำเร็จต้องมาจากความร่วมมือ และย้ำว่า รัฐบาลจะผลักดันให้เกิดโครงการดีๆ เช่นนี้ในทุกพื้นที่ และขอให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่อื่น ให้เข้าใจและร่วมมือพัฒนาที่อยู่อาศัยของตนเอง

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021424&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.ryt9.com/s/iq02/3146533


ย้อนกลับ