มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นายกฯ ชมไอเดียใช้วัสดุธรรมชาติแทนโฟมลดขยะ แนะต่อยอดให้แพร่หลาย

นายกฯ ชมไอเดียวัสดุธรรมชาติทั้งกาบกล้วย ใบตอง ใบสัก แทนการใช้โฟม แนะหาวิธีต่อยอดทำให้แข็งแรงนำกลับมาใช้ใหม่ ด้านผู้ว่าฯ เลยเผยนำร่องในเชียงคาน ลดขยะได้ถึงร้อยละ 21 ขณะที่กระทรวงแรงงานแนะนำ กม.เงินทดแทนสำหรับลูกจ้างผู้พิการและได้รับเงินชดเชยรายได้

เช้าวันนี้ (22 ม.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะผู้บริหารเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อประชาสัมพันธ์นิทรรศการ “การเยี่ยมชมโบราณวัตถุของไทยจากสหรัฐอเมริกากลับคืนสู่มาตุภูมิ” มีทั้งหมด 46 รายการ ส่วนใหญ่เป็นโบราณวัตถุยุคก่อนประวัติศาสตร์ 2000-3000 ปี และบางรายการอยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมบ้านเชียง สมัยต้นอายุ 3,000-4,300 ปีมาแล้ว

โดยนายกฯ ได้สอบถามถึงการดูแลเก็บรักษาวัตถุต่างๆ ที่ได้คืนมาว่าเจ้าของเต็มใจส่งมอบคืนให้หรือไม่ เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าสิ่งที่ได้คืน ทุกคนเต็มใจให้เป็นสมบัติของชาติ และมีการดูแลรักษาเป็นอย่างดี มีการจดบันทึกและขึ้นทะเบียนไว้ทุกชิ้น

ด้าน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำกลุ่มผลิตภาชนะจากกาบหมาก กาบกล้วย กาบหมาก ใบตองแห้ง ใบสัก และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บ้านท่าดีหมี อ.เชียงคาน จ.เลย ประชาสัมพันธ์นวัตกรรมการผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติทดแทนการใช้โฟม โดยนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมภาชนะจาน ชาม พร้อมกับแนะนำว่าอยากให้เพิ่มความแข็งแรงของภาชนะต่างๆ เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ได้หลายครั้ง อีกทั้งให้ทำภาชนะเป็นหลายรูปแบบ และประกอบเป็นชุด เพื่อเวลานำไปใช้จริงจะสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกชิ้น และแนะนำให้มีการวาดลวดลายให้เกิดความสวยเพื่อนำไปจำหน่าย แข่งขันกับวัสดุที่ไม่ได้มาจากธรรมชาติ

ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่า ในวันที่ 21 กรกฎาคมนี้ ภายในตลาดสดจังหวัดเลยจะเริ่มลดใช้ถุงพลาสติก และนำวัสดุธรรมชาติที่เหลือใช้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ภาชนะใส่อาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งได้กำหนดให้อำเภอเชียงคาน เป็นชุมชนต้นแบบ ซึ่งจะทำควบคู่กับการแยกขยะโดยเบื้องต้นสามารถลดขยะได้ร้อยละ 21 ทั้งนี้ มีแนวคิดจะนำไปวางจำหน่ายที่ร้านอาหารเพื่อสุขภาพและกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำตัวแทนลูกจ้างกลุ่มใหม่ที่ได้รับการคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอนิทรรศการเรื่อง การบังคับใช้พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐให้ลูกจ้างได้รับประโยชน์ และนายจ้างได้รับความเป็นธรรม

โดยนายกฯ กล่าวว่า ขอให้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้ใช้แรงงานทราบถึงสิทธิประโยชน์ตามร่างกฎหมายดังกล่าว และขอให้สื่อมวลชนช่วยกันเผยแพร่สิ่งดีๆ ที่เป็นนโยบาย ที่ประชาชนได้รับผลประโยชน์ แม้จะเป็นเรื่องยาก แต่ก็ต้องทำ เพราะถ้าทำอะไรที่ง่ายๆ ก็จะไม่ยั่งยืน ทั้งนี้ นายกฯ ได้พูดคุยและสอบถามนายณัฐกิตติ์ ราชเนตร อายุ 28 ปี ที่ประสบอุบัติเหตุจากการทำงานจนพิการไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมจ่ายค่ารักษาพยาบาล 17,999 บาท และค่าทดแทนขาดรายได้ เดือนละ 5,958 บาท

ขอบคุณ: https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0018938

ขอบคุณ: https://mgronline.com/politics/detail/9620000007373

 


ย้อนกลับ