มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นายกฯเตรียมเป็นปธ.เปิดร้านAPCD 60+Plus Bakery

นายกฯ เตรียมเป็นประธานเปิดร้าน ของมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ในทำเนียบรัฐบาล จับตา สมช.พิจารณาปลดล็อกโรงเรียนให้เปิดตามปกติ

ความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลเช้าวันนี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเป็นประธานในพิธีเปิดร้าน APCD 60+Plus Bakery & Chocolate Cafe ณ ร้าน APCD 60+Plus Bakery & Chocolate Cafe ทำเนียบรัฐบาล

สำหรับเปิดร้าน APCD 60+Plus Bakery & Chocolate Cafe เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดทำขึ้น เพื่อช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้คนพิการและออทิสติก โดยขนมทั้งหมดในร้านจะอยู่ภายใต้การดูแลโดย Yamazaki อีกทีหนึ่ง

ส่วนความเคลื่อนไหวอื่นที่ทำเนียบรัฐบาลนั้น ในช่วงเช้า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (เดิม) ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

ขณะที่ในช่วงบ่าย พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะประชุมเพื่อพิจารณาการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรม โดยเฉพาะเตรียมพิจารณาปลดล็อกเปิดเรียนตามปกติ แต่ให้คงยึดหลักมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และกิจกรรมการจัดแข่งขันกีฬาแบบให้ผู้ชมเข้าชมในสนามได้ ว่าจะมีแนวทาง อย่างไรในการป้องกันการแพร่ระบาด รวมถึงการจัดแสดงดนตรี คอนเสิร์ต

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021445&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.innnews.co.th/politics/news_740603/


ย้อนกลับ